Svetaines struktura
2024-07-13

Paroda

2018-04-06

Kovo mėnesį fondus papildė nuskaitmeninti ir redaguoti archyviniai muzikos ir baleto skyrių įrašai, 2017 m.
abiturientų specialybės Valstybinių egzaminų įrašai, atnaujinta medžiaga Lietuvių muzikos istorijos iliustravimui bei naujos, rėmėjų padovanotos laikmenos.
Nuoširdžiai dėkojame LRT, p. Audronei Žigaitytei, Sigutės ir Romualdo Gražinių šeimai bei p. Jelenai Malikėnienei už talkininkavimą pildant fonotekos fondus naudinga edukacijai medžiaga.

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis