Svetaines struktura
2023-12-05

Teisinė informacija

2023-01-19

Karantino režimo laikotarpiu mokyklos administracija – direktorius, jo pavaduotojai ir skyrių vedėjai dirba mišriu būdu, nuotolinį darbą derindami su darbu mokyklos patalpose, pagal individualų darbo grafiką.

Mokytojai dirba nuotoliniu būdu iš namų ar kitos suderintos darbo vietos, išskyrus tuos atvejus, kai neturi tinkamų sąlygų tinkamam nuotoliniam mokymui įgyvendinti.

Kitų administracijos ir ūkio darbuotojų darbas organizuojamas ir lankytojai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas (darbą) būtina atlikti darbo vietoje, laikantis nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų.

Atsižvelgus į nuotolinio mokymo praktiką mokykloje, keičiamas ugdymo organizavimo nuotolinio mokymo būdu tvarkos aprašas, kuris įsigalioja nuo 2021 m. sausio 18 d. Su nauju dokumentu galima susipažinti čia.

Su 2020m. gruodžio mėn. 8 d. direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-107 „DĖL DARBO ORGANIZAVIMO KARANTINO REŽIMO METU“ galima susipažinti čia.

Mokyklos administracija

 

Mokyklos tarybai bei steigėjui (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai) pritarus, įsigaliojo Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos 2021–2024 metų strateginis planas.

Susipažinti su dokumentu galima čia: 2021–2024 metų strateginis planas [1]


Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos nuostatai

2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas

2021–2022 Mokslo metų ugdymo plano meninio ugdymo dalykų priedas

Profesinio mokymo planas 2021-2022

Kėlimo į aukštesnę klasę, perėjimo prie aukštesniojo lygmens ugdymo programos tvarkos aprašas

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

“Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo būdu tvarkos aprašas“

Patyčių prevencijos ir  intervencijos tvarkos aprašas

Bevielio interneto tinklo naudojimo taisyklės

Tarnybiniai lengvieji automobiliai


Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis