Svetaines struktura
2024-04-22

Muzikos skyrius

2023-03-06

muz

Muzikos mokymu prasidėjo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos gyvavimas 1945 m. Ir šiuo metu muzikos skyrius mokykloje yra pats didžiausias. Nuo pat pirmųjų darbo metų iki šiol čia ruošiami muzikai profesionalai.

Istorija

1950 m. mokyklą baigė pirmoji pianistų, 1952 m. - stygininkų, 1956 m. - chorvedžių ir pūtikų laida, 1957 m. – pirmieji teorinio skyriaus absolventai. Bėgant laikui, muzikos skyriuje mokėsi vis daugiau moksleivių ir 30-40 gabiausių kasmet baigdavo mokyklą. Šiuo metu muzikos skyriaus absolventų skaičius siekia per 1000. Ir dabartinių moksleivių, ir mokyklą baigusių pavardės dažnai pastebimos koncertų, rečitalių afišose, jie koncertuoja garsiosiose pasaulio scenose, groja orkestruose, ansambliuose, dalyvauja festivaliuose bei konkursuose. Šiuo metu muzikos skyriui vadovauja Eglė Čobotienė.

M. K. Čiurlionio menų mokyklos muzikos skyriuje mokėsi daug iškilių Lietuvos menininkų: Leopoldas Digrys, Feliksas Bajoras, Jonas Aleksa, Mūza Rubackytė, Gintaras Rinkevičius, Aldona ir Jurgis Dvarionai, Davidas Geringas, Danutė Pomerancaitė, Marija Audronė ir Birutė Vainiūnaitės, Bernardas Vasiliauskas, Veronika Vitaitė, Petras Geniušas, Juozas Širvinskas – ir tai tik dalis asmenybių, kuriuos Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje šiandien garbingai vadina jos mokiniais.

Mokslas

Muzikos skyriuje mokoma šių specialybių: fortepijono, styginių, pučiamųjų instrumentų, chorinio dirigavimo, muzikos teorijos ir kompozicijos, akompanimento. Be specialybės ir bendrojo lavinimo dalykų, kiekviename skyriuje moksleiviai mokosi muzikos istorijos ir muzikos teorijos, fortepijono, solfedžio. II-IV gimnazijos klasėse – harmonijos ir muzikos kūrinių analizės dalykų. Moksleiviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, meistriškumo pamokose, koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje.

Mokyklos orkestrai ir ansambliai

Styginių, pučiamųjų ir fortepijono skyrių 8-III gimnazijos klasių moksleiviai grojimo drauge įgūdžius tobulina kamerinio ansamblio pamokose. Šios metodinės grupės vedėja – Indrė Baikštytė. Skyriuje šiuo metu mokosi 48 ansambliai: nuo duetų iki kvintetų, kuriems vadovauja 14 mokytojų. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos kameriniai ansambliai aktyviai dalyvauja respublikinėje ir tarptautinėje muzikinėje veikloje – dalyvauja koncertuose, festivaliuose, konkursuose, juose pelno aukščiausius apdovanojimus. 

Akompanimento skyriuje I-IV gimnazijos klasių fortepijono specialybės moksleiviai mokomi akompanuoti vokalistams, styginiams ir pučiamiesiems instrumentams bei supažindinami su skaitymo iš lapo specifika. Skyriuje dirba penki mokytojai ir trys iliustratoriai.

Mokykloje yra 8-IV gimnazijos klasių simfoninis orkestras, kurio įkūrėjas profesorius Saulius Sondeckis, dabar orkestrui vadovauja Martynas Staškus.

5-6 klasių moksleiviai groja dar prieš keletą dešimtmečių šviesios atminties mokytojo Tado Šerno įkurtame smuikininkų ansamblyje (vadovas Artūras Šilalė).

Chorai dirba kaip koncertiniai ir mokomieji-studijiniai kolektyvai. 1-2 klasių chorui vadovauja mokytoja Eglė Ganusauskienė, 3-5 klasių chorui diriguoja metodinės grupės pirmininkė Saulė Kriščiūnaitė, su vyriausiais 6-12 klasių chorvedžiais dirba mokytojas Romualdas Gražinis.

Tradiciniai renginiaimuz2

Kasmet mokykloje vyksta tradiciniai muzikos skyriaus renginiai: „Viva la musica", Abiturientų opera ir koncertų ciklas „Po Čiurlionio žvaigžde". Siekdami lavinti sceninius moksleivių įgūdžius, suteikti galimybę talentingiems vaikams iš visos Lietuvos pasirodyti scenoje, rengiame koncertus, respublikinius ir tarptautinius konkursus bei festivalius. Vykdomas tarptautinis bendradarbiavimas su Europos mokyklomis, taip pat Kosta Rikoje ir ktose šalyse.

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis