Svetaines struktura
2023-12-05

Meninio pajėgumo kategorijos nustatymas

2017-02-08

Remdamasi Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymo (Žin., 2007, Nr. 128–5212)  7 straipsnio 2.dalies 6 ir 14 punktais ir Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. ISAK-2773 ,,Dėl  meno kolektyvų meninio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2008, Nr. 120-4575 ) 2 ir 3 punktais
         (žr. Meno kolektyvų meninio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašas)

     Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla patvirtino:

     1.  Meninio pajėgumo kategorijos nustatymo organizavimo aprašą

     2.  Meninio pajėgumo kategorijos nustatymo paraišką

     3.  Meninio lygio vertinimo komisijų darbo tvarkos aprašą
    
     Pretenduojančių į meninio pajėgumo kategoriją Mokyklos meno kolektyvo vadovai  gali teikti paraiškas Gabių menui vaikų ugdymo centrui.

 Teikiant paraiškas siūloma atsižvelgti į :

 Rekomendacijos dėl mokyklų meno kolektyvų programų

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis