Svetaines struktura
2024-03-02

Projektai

2011-11-15

9 0202004-2006 METŲ BENDRASIS PROGRAMAVIMO DOKUMENTAS
2-as PRIORITETAS „ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA“
2.4 PRIEMONĖ „MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SĄLYGŲ PLĖTOJIMAS“
4 veiklos sritis „Inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų kūrimas ir diegimas“

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos

PROJEKTAS


„Technologinio muzikinio raštingumo diegimas Lietuvos menų gimnazijose“

Bendra projekto vertė 418 570 Lt
Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėnesiai.
Projekto pradžia: 2006 m. gegužės 05 d.
Projekto pabaiga: 2008 m. balandžio 30 d.

Projekto partneriai:

Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija


Projekto tikslai:

    Stiprinti Lietuvos menų gimnazijų gebėjimus teikti kokybišką naujomis technologijomis pagrįstą muzikinį išsilavinimą labiau atitinkantį Europos Sąjungos ir Lietuvos darbo rinkos poreikius;
    Užtikrinti gabių (technologiškai parengtų) studentų srautą muzikinį išsilavinimą teikiančiose aukštosiose Lietuvos Respublikos mokyklose;
    Plėtoti bendradarbiavimo ryšius tarp Lietuvos menų gimnazijų ir kitomis kultūros įstaigomis;
    Modernizuoti muzikinio ugdymo procesą bei kelti muzikos pedagogų kvalifikaciją.

Tiesioginė projekto tikslinė grupė:

    mokiniai

Netiesioginės projekto tikslinės grupės:

    mokytojai
    aukštųjų mokyklų dėstytojai
    kultūros įstaigų darbuotojai

Projekto pasiekimų rodikliai turės didelį teigiamą poveikį moksleivių gebėjimams bei kompetencijoms:

    moksleiviai geriau suvoks technologijos prigimtį bei veikimo principus, gebės jas sumaniai panaudoti.
    moksleiviai suvoks technologijos įtaką kultūrai ir visuomenei, mokysis atsakingai taikyti technologijos sistemas, informaciją bei kompiuterių programas;
    moksleiviai išsiugdys pozityvią nuostatą mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu, bendradarbiauti, savarankiškai bei produktyviai dirbti ir šiems tikslams taikyti technologijas;
    moksleiviai taikys technologijas kūrybai, siekdami našiau ir geriau mokytis;
    moksleiviai naudos taikomąsias kompiuterines programas kūrybai, straipsniams rengti, modeliuoti;
    moksleiviai taikys technologijas bendradarbiaudami, skleisdami informaciją, bendraudami su bendraamžiais, ekspertais bei kitais žmonėmis;
    moksleiviai efektyviai keisi idėjomis bei informacija, pasirinks tinkamas priemones ir technologijas;
    moksleiviai taikys technologijas informacijai įvairiuose šaltiniuose ieškoti, rinkti bei vertinti;
    moksleiviai taikys technologijas duomenims apdoroti ir rezultatams pateikti;
    moksleiviai parinks bei įvertins konkrečiai užduočiai atlikti tinkamus informacijos šaltinius bei technologijos naujoves;
    moksleiviai taikys technologijas užduotims atlikti ir kompetentingiems sprendimams priimti;
    moksleiviai taikys technologijas mokymosi planavimui bei realioms užduotims atlikti;

Projekto įgyvendinimo metu planuojami sukurti inovaciniai produktai

    Parengta technologinio muzikinio raštingumo koncepcija bei modelis;
    Atlikta darbo rinkos  bei technologinio muzikinio ugdymo poreikių analizė;
    Atlikta Lietuvos menų gimnazijų vyresnių klasių muzikinio ugdymo programų išsami analizė bei pateiktos išvados ir pasiūlymai dėl naujų muzikinio ugdymo programų sukūrimo paremto šiuolaikinėmis skaitmeninėmis technologijomis;
    Parengta muzikinio raštingumo ugdymo metodika;
    Parengta technologinio muzikinio raštingumo koncepcija bei modelis;
    Sukurtas ir įgyvendintas naujų muzikinių technologijų portalas;
    Išleistas specialus informacinis leidinys, kuriame bus pristatomos naujos muzikinio ugdymo programos bei priemonės;

Projektas bus įgyvendinamas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje t.y. visose Lietuvos menų gimnazijose, teikiančiose sustiprintą muzikinį ugdymą nuo pirmos klasės. Kadangi naujos informacinės technologijos muzikinio ugdymo procese buvo naudojamos labai ribotai, galima teigti, jog sėkmingas projekto įgyvendinimas, kurio metu bus sukurtos naujos paslaugos, padidins muzikinio technologinio raštingumo lavinimo prieinamumą visos Lietuvos mastu. Projektas sudarys palankią terpę pedagogams ir moksleiviams ir toliau plėtoti technologinius įgūdžius bei panaudoti jas perteikiant pažangią patirtį muzikos mokykloms taip dar labiau didinant paslaugos prieinamumą. Menų gimnazijos taps atviresnės ir veiks kaip tam tikri nacionaliniai ar regioniniai metodinių išteklių centrai, prieinami kitų mokyklų pedagogams, muzikos profesionalams ar mėgėjams. Šios paslaugos plėtrai ir tęstinumui užtikrinti bus sukurtas specialus muzikinių technologijų portalas.

Projektas tiesiogiai prisidės prie muzikinio ugdymo programų kokybės gerinimo, kadangi informacinės technologijos leis rengti moksleivius kokybiškiau t.y. labiau atitiks modernėjančios  visuomenės poreikius. Projektas neabejotinai skatins pedagogų ir moksleivių imlumą naujoms technologijoms bei kūrybiškumą. Tiek pedagogai, tiek moksleiviai gaus papildomus įrankius, reikalingus kokybiškos ir modernios profesionalios muzikos kūrybai. Ilgainiui tai turės labai didelį teigiamą poveikį tolimesnei kultūros paslaugų kokybei ir plėtrai visoje Lietuvoje.

Muzikinių technologinių įgūdžių plėtra pedagogų bei moksleivių tarpe sudarys sąlygas tolimesnei kokybiškai muzikinio ugdymo paslaugų plėtrai visuose Lietuvos regionuose. Projekto metu bus sukurtos naujos informacinėmis technologijomis pagrįstos muzikinio ugdymo programos, kurios sudarys pagrindą naujų programų kūrimui ar jau egzistuojančių atnaujinimui.

Geriau technologiškai parengti moksleiviai lengviau įsilies į aukštąjį mokslą bei ras vietą Lietuvos ar užsienio kultūriniame gyvenime, pasiūlant kultūrinių paslaugų rinkai naujoviškų produktų ar paslaugų.

Projekto pagrindinė idėja yra paremta naujų inovatyvių mokymo ir mokymosi priemonių diegimu muzikinio ugdymo procese. Projekto metu bus diegiamos naujos informacinės technologijos (Natų rašymo, klausos pratybų bei lavinimo, muzikinės mokomosios bei kompozicijos programos).

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis